Main image

Skogsutbildningar i hela Sverige

Skogliga kurser för det svenska skogsbruket

Om du letar efter skogliga utbildningar så har du hamnar rätt. Här samlar vi alla olika typer av skogsutbildningar på ett och samma ställe.

Alla utbildningar

Miljöhänsyn

 • Natur- och kulturmiljövård / Grönt kort
 • Framtagen av Skogsbrukets yrkesnämnd (SYN)
 • Grundkrav för PEFC eller FSC-certifiering
Miljöhänsyn, även kallat Natur- och kulturmiljövård eller Grönt kort i skogen, är en utbildning från Skogsbrukets Yrkesnämnd (SYN).
Läs mer om miljöhänsyn

Motorsågskörkort

 • Lagstadgat krav vid yrkesmässigt arbete med motorsåg
 • Utbildning utfärdad av Säker Skog
 • Motorsågsklasser - Nivå A till V
Syftet med motorsågskörkort är att minimera och förebygga olyckor med motorsåg. Sedan 2012 är det nu lag på att man ska ha motorsågskörkort vid yrkesmässigt arbete med motorsåg.
Se alla motorsågskurser

Röjsågsutbildning

 • Få röjsågskörkort
 • Utbildning utfärdad av Säker Skog
 • Röjsågsklasser - Nivå RA, RB, RT
Lär dig om röjsågens skötsel, grästrimning, röjning av sly, skogsröjning, ungskogsröjning samt underväxtröjning. Ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov krävs att få ett röjsågskörkort.
Se alla röjsågskurser

Maskin

 • Kurser och yrkeshögskoleutbildningar
 • Utbildningar för skogsmaskinförare
 • Skotare, skördare, markberedare, m.fl
Läs mer om alla maskinutbildningar som finns inom skogen, exempelvis skogsbrukstekniker, RECO, etc.
Se alla maskinutbildningar

Vill du synas här? Anslut ditt företag