Main image

RECO

Utbildning i Rational Efficient Cost Optimization

Rational Efficient Cost Optimization (RECO) är en utbildning framtagen av Skogforsk (Svenska skogsbrukets forskningsinstitut) som syftar till att ge skogsmaskinförare en ekonomisk och produktiv avverkning och körning.

Genom medveten planering av arbetsmetodik, kunskap kring service och maskininställningar samt körmetoder kan maskinförare effektivisera produktion och minimera bränslekostnader.

Utbildning i RECO finns för skotare, skördare samt markberedare.

Utbildare

Skogstekniska Utbildning AB

Sedan starten 1991 har tusentals skogselever utbildats årligen av Skogstekniska. Idag är Skogstekniska är en av Sveriges ledande utbildare mot skogsbruket i Sverige.
Kontakt

Länkar

Skogsforsk