Main image

Skogsbrukstekniker

Denna är sida är fortfarande under uppbyggnad.

Utbildare

Skogstekniska Utbildning AB

Sedan starten 1991 har tusentals skogselever utbildats årligen av Skogstekniska. Idag är Skogstekniska är en av Sveriges ledande utbildare mot skogsbruket i Sverige.
Kontakt

Utbildningens mål

Yrkesroller

 • Yrkesroll 1: Arbetsledare/ lagansvarig på skogsmaskiner
 • Yrkesroll 2: Skogsmaskinentreprenör
 • Yrkesroll 3: Skogsvårdsentreprenör
 • Yrkesroll 4: Annat företagande inom skogsbruket

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

 • Arbetsledande funktion i ett skogligt arbetslag.
 • Skogsbruksföretagets ekonomi och organisation
 • Lagar och avtal samt regler som styr det praktiska skogsföretagande
 • Ledarskap, Kommunikation och lagarbete
 • Företagande, entreprenörskap och marknadsföring
 • Naturhänsyn – och kulturmiljövård i skogsbruket- Hållbart skogsbruk
 • Certifieringar inom skogsbruket.
 • Skogsbruk med olika mål och alternativa skogsskötselmodeller
 • Specialiserad skogsmaskinkörning med god miljöhänsyn

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

 • Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att
  Organisera och leda ett skogsentreprenadföretag
 • Arbeta i, utveckla och leda målstyrda arbetslag
 • Utöva och leda praktiskt avverkningsarbete och skogsvårdsarbete
 • Praktiskt arbeta med ekonomi, redovisning och uppföljning i skogsbruksföretaget.
 • Upprätta budget och göra kalkyler/offerter/ affärsplaner i skogsmaskinföretaget
  Utföra service, underhåll och felsökning
 • Att kommunicera med yrkestermer inom skogsbruket även på engelska
 • Att använda moderna tekniska hjälpmedel sitt yrkesutövande och hålla sig ajour med uppdateringar

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 • Starta och driva eget skogsvårds eller avverkningsföretag
 • Kunna väga samman produktions-, ekonomiska- och miljömål i skogsbruket
 • Ha en helhetssyn på skogen som resurs för samhälle, kultur och friluftsliv – ett hållbart skogsbruk
 • Kunna ta ekonomiskt resultatansvar för sitt arbete samt slutföra förelagda projekt
 • Fungera som en god ledare och föredöme för både medarbetare och uppdragsgivare
 • Hantera utveckling av medarbetare samt skapa goda relationer mellan medarbetare, chefer, kunder och övriga intressenter