Main image

Typer av skogsmaskiner

Skördare

En skörare används i skogsbruket för att fälla, kvista och aptera träd till stockar. Maskinen används även för att transportera virket till upparbetningsplatser.

Skotare

Skotare används för att transportera virke från upparbetningsplatser och avverkningsplatser.

Markberedare

En markberedare är en maskin används efter skog har avverkats för att skapa bästa möjliga miljö för nya planteringspunkter.

Lunnare

En lunnare är en maskin som drar virke från terräng till upparbetningsplats.

Fler skogsmaskiner

Drivare
Buntare
Fällare-läggare
Kvistare-kapare
Stubbrytare
Planteringsmaskin

Relaterade utbildningar