Main image

Motorsågskörkort

Motorsågsutbildning

Motorsågskörkort har funnits i över 10 år och är en serie utbildningar framtagna av föreningen Säker Skog, som består av LRF samt flera skogsägarföreningar. Syftet med motorsågskörkort är att minimera och förebygga antalet olyckor som sker varje år vid arbete med motorsåg.

Sedan 2012 är det nu lag på att man ska ha motorsågskörkort vid yrkesmässigt arbete med motorsåg. Över 100 000 körkort för motorsåg och röjsåg har utfärdas sedan körkorten introducerades.

Utbildare av motorsågskörkort

Skogstekniska Utbildning AB

Sedan starten 1991 har tusentals skogselever utbildats årligen av Skogstekniska. Idag är Skogstekniska är en av Sveriges ledande utbildare mot skogsbruket i Sverige.
Kontakt

Varför behöver jag motorsågskörkort?

Arbetsmiljölagstiftningen
Om du är anställd av en arbetsgivare och arbetar med motorsåg måste du ha motorsågskörkort. Från och med 1 december 2012 (enligt Arbetsmiljöverket AFS 2012:1) krävs det att du har motorsågskörkort för den typ av arbete som ska
utföras.

Vad händer om jag saknar körkort?
Om du saknar körkort och yrkesmässigt arbetar med motorsåg kan du sedan den 1:a januari 2015 få böter på 10 000 kronor om du saknar intyg.

Du blir säkrare i skogen
Även om du inte är anställd och endast arbetar med motorsåg i privat bruk så är ett körkort bra att ta. Du lär dig hantera motorsågen på ett säkert sätt och minskar chanserna att du själv, andra skadas eller att andra olyckor händer.

Motorsågsklasser

Det finns ett flertal olika nivåer på motorsågskörkort – allt från grundläggande utbildningar till avancerade kurser.

Nivå A, Motorsågning

Den första motorsågskursen riktar sig till alla och här krävs inga förkunskaper. Du lär dig att starta och hantera en motorsåg på ett säkert sätt vid vanliga arbetsmoment. Du får lära dig om risker och säkerhetsbestämmelser gällande motorsågning samt vilka olämpliga arbetsuppgifter som ska undvikas (beroende på din kompetensnivå). Under utbildningen lär du dig även hur såg och skyddsutrustning ska kontrolleras och skötas för att fungera korrekt.

Nivå B

Förkunskaper: Motorsågskörkort A
Målgrupp: Skogsägare eller personer som fäller träd

Nivå C

Förkunskaper: Motorsågskörkort A + B samt 80 timmar praktik
Målgrupp:

Nivå D

Förkunskaper: Motorsågskörkort A + B samt D eller S-körkort
Målgrupp:

Nivå E

Förkunskaper: Motorsågskörkort A + B samt godkänd liftutbildning
Målgrupp:

Nivå F

Förkunskaper: Motorsågskörkort A + B samt godkänd liftutbildning eller höghöjdsutbildning
Målgrupp: Räddningstjänst

Nivå I

Förkunskaper: Motorsågskörkort A
Målgrupp:

Nivå V

Förkunskaper: Motorsågskörkort A
Målgrupp:

Nivå S

Förkunskaper: Motorsågskörkort A + B samt 80 timmar praktik
Målgrupp:

Länkar

Säker Skog
Arbetsmiljöverket