Main image

Åldersgränsen för motorsågskörkort

Hur gammal måste man vara?

Du behöver vara 18 år för att få ta körkortet. Personen som är 16 år kan även ta körkortet vid god fysik och psykiskt mogenhet – detta gäller dock ej ensamarbete.

Relaterade utbildningar