Main image

Skyddsutrustning för motorsåg

För att såga säkert i skogen bör du alltid ha följande utrustning på dig:

Hjälm med hörselskydd och ögonskydd

Hjälmen skyddar ditt huvud, dina ögon och dina öron.

Sågskyddshandskar

Skyddshandskar med sågskydd, kraftiga arbetshandskar går även att använda.

Varselkläder

Enligt Arbetsmiljölagstiftningen skall varselkläder används på överkroppen.

Sågskyddsbyxor

Sågskyddsbyxor, även kallat huggarbyxor. Finns tre olika klasser mer varierande skydd.

Huggarstövlar

Huggarstövlar, även kallat motorsågsstövlar bör användas. Finns tre olika klasser mer varierande skydd.

Första förband

Första förband ska alltid tas med, man vet aldrig när olyckan är framme.

Relaterade utbildningar