Main image

Röjsågsutbildning

Röjsågskörkort

Röjsågskörkort är en serie utbildningar som utfärdas av Säker Skog i syfte till att minimera alla olyckor och arbetsskador som uppkommer i samarbete med röjsåg. Varje nivå involverar ett praktiskt samt ett teoretiskt prov.

Utbildare

Skogstekniska Utbildning AB

Sedan starten 1991 har tusentals skogselever utbildats årligen av Skogstekniska. Idag är Skogstekniska är en av Sveriges ledande utbildare mot skogsbruket i Sverige.
Kontakt