Röjsågskörkort

Röjsågskörkort

Röjsågskörkort är en serie utbildningar som utfärdas av Säker Skog i syfte till att minimera alla olyckor och arbetsskador som uppkommer i samarbete med röjsåg. Varje nivå involverar ett praktiskt samt ett teoretiskt prov.